Publications

Becker, H.A. (1995),
"Onderzoek naar het patroon van generaties, een reactie op Van den Broek, Sociologische Gids, 95/2, pp. 145-175.

Becker, H.A. (1995),
"Sociologische en Culturele Antropologie", in: NWO, Trends in de Wetenschap, Den Haag, pp. 37-40.

Becker, H.A., Felling, A., Peters, J., and Sanders, K. (1995),
"Cultureel conservatisme in Nederland in de jaren tachtig: de invloed van generatie en denominatie", Mens en Maatschappij, yr. 70 (no. 4), pp. 289-303.

Becker, H.A. (1995),
"Demographic Impact Assessment", in: Vanclay, F., and D.A. Bronstein, Environmental, and Social Impact Assessment, Chichester (Wiley), pp. 141-152.

Becker, H.A. (1995),
"Maatschappijwetenschappelijk onderzoek tussen ethos en ethiek", in: Mentzel, M.A., G.A. Kohnstamm, and H.A. Becker, Ethische vragen bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Assen (Van Gorcum), pp. 43-66.

Becker, H.A., and Leeuw, F.L. (1994),
"Contemporary Sociology in The Netherlands", in: Mohan, R.P., and A.S. Wilke, International Handbook of Comtemporary Developments in Sociology, Westport (Greenwood Press), pp. 153-184.

Becker, H.A., Giesen, J.F.A., and Soemantri, A. (1994),
"Slotbeschouwing", in: Becker, H.A., J.F.A. Giesen, and A. Soemantri, Carrières in de top van de onderneming: kansen barrières en human resource management, Amsterdam (Boom), pp. 74-77.

Becker, H.A., Giesen, J.F.A., and Soemantri, A. (1994),
"Tempo en reserves in loopbanen van managers", in: Becker, H.A., J.F.A. Giesen, and A. Soemantri, Carrières in de top van de onderneming: kansen barrières en human resource management, Amsterdam (Boom), pp. 39-49.

Becker, H.A. (1994),
"Managers in hun generatie", in: Becker, H.A., J.F.A. Giesen, and A. Soemantri, Carrières in de top van de onderneming: kansen barrières en human resource management, Amsterdam (Boom), pp. 15-38.

Becker, H.A., Giesen, J.F.A., and Soemantri, A. (1994),
"Inleiding", in: Becker, H.A., J.F.A. Giesen, and A. Soemantri, Carrières in de top van de onderneming: kansen barrières en human resource management, Amsterdam (Boom), pp. 11-14.

Becker, H.A. (1994),
Werken met Scenario's, Minigids voor strategic learning, Amsterdam (Thesis Publishers), pp. 1-54.

Becker, H.A. (1994),
"Generationen und ihre Familien", in: Vaskovics, L.A., and M. Garhammer, Soziologie familialer Lebenswelten (Sonderheft 3, Soziologische Revue, yr. 17, pp. 118-123).

Sanders, K., and Becker, H.A. (1994),
"The Transition from Education to Work, and Social Independance: A Comparisation between the United States, The Netherlands, West Germany, and the United Kingdom", European Sociological Review, vol. 10 (no. 2), pp. 135-154.

Becker, H.A. (1993),
"Mensen, problemen en gegevens, bezien vanuit onderzoek naar patronen van generaties", in: Guchteneize, P.F.A. de, Data-infrastructuur, Amsterdam (Steinmetzarchief), pp. 837-844.

Becker, H.A., Sanders, K., and Vloet, A. (1993),
"Individualization or Generation? Differences between Individuals born between 1910, and 1970 regarding Environmental Concern, and Public Spirit in Six Western Countries", in: Becker, H.A., and P.L.J. Hermkens, Solidarity of Generations; Demographic, Economic, and Social Change, and its Consequences, Amsterdam (Thesis Publishers), pp. 535-550.

Becker, H.A., Beekes, A.M.G., and Boerman, F.A. (1993),
"Income Careers of Scientists at Dutch Universities 1974-1986", in: Becker, H.A., and P.L.J. Hermkens, Solidarity of Generations; Demographic, Economic, and Social Change, and its Consequences, Amsterdam (Thesis Publishers), pp. 211-232.

Sanders, K., and Becker, H.A. (1993),
"Explaining Generational Behaviour, the Case of the Transition from Education to Work", in: Becker, H.A., and P.L.J. Hermkens, Solidarity of Generations; Demographic, Economic, and Social Change, and its Consequences, Amsterdam (Thesis Publishers), pp. 17-46.

Becker, H.A., and Sanders, K. (1993),
"Overgang van Onderwijs naar Arbeid, een beschrijving en verklaring van het verblijf in het onderwijsbestel voor vrouwen en mannen, geboren tussen 1940 en 1965", Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, pp. 230-240.

Becker, H.A. (1993),
"Epilogue", in: Becker, H.A., Dynamics of Cohort, and Generations Research, Amsterdam (Thesis Publishers), pp. 641-648.

Becker, H.A. (1993),
"Dynamics of Generations Research", in: Becker, H.A., Dynamics of Cohort, and Generations Research, Amsterdam (Thesis Publishers), pp. 219-248.

Becker, H.A. (1993),
"Introduction", in: Becker, H.A., Dynamics of Cohort, and Generations Research, Amsterdam (Thesis Publishers), pp. 19-26.

Generaties en hun kansen

Becker, H.A. (1992),
Generaties en hun kansen
, Amsterdam (Meulenhoff).

Becker, H.A. (1991),
"The Future of Impact Assessment in The European Communities, and their Member Countries", Impact Assesment Bulletin, vol. 9 (no. 4), pp. 69-80.

Becker, H.A. (1991),
"Aspekten van Generaties en Levenslopen, een overzicht van het onderzoeksprogramma", in: Becker, H.A., and L.B. van Snippenburg, Generaties en hun Cohorten, themanummer Sociologische Gids, (no. 4), XXXVIII, pp. 212-226.

Becker, H.A. (1991),
"An Appraisal of the Achievements in Dutch Sociology", in: Becker, H.A., F.L. Leeuw, and K. Verrips, In Pursuit of Progress, An Assessment of Achievements in Dutch Sociology, Amsterdam (SISWO), pp. 13-32.